Avrupa’da Staj İçin Hibe Olanağı

AVRUPA’DA STAJ İÇİN HİBE OLANAĞI  


Erasmus+ Programı kapsamında Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara’daki 12 üniversite tarafından yürütülen “Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK)”, Erasmus+ Staj Hareketliliği’nden yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerine hibe verecektir. 


Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?


Erasmus+ Staj Hareketliliği, öğrencilerin yurt dışında bir işletmede çalışma deneyimi kazanmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Stajın öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmemektedir. Ancak yapılacak staj, öğrencinin öğrenim gördüğü alan ile ilgili bir sektörde olmalı ve mesleki gelişimine katkıda bulunmalıdır.


Nerelerde Staj Yapılabilir?


Ülkeler:
AB Üyesi Ülkeler:
1. Almanya
2. Avusturya
3. Belçika
4. Birleşik Krallık
5. Bulgaristan
6. Çek Cumhuriyeti
7. Danimarka
8. Estonya
9. Finlandiya 
10. Fransa

11. Hırvatistan 
12. İrlanda
13. İspanya
14. İsveç
15. İtalya
16. Kıbrıs Rum Kesimi
17. Letonya
18. Litvanya
19. Lüksemburg
20. Macaristan

21. Malta 
22. Hollanda
23. Polonya
24. Portekiz
25. Romanya
26. Slovenya
27. Slovakya
28. Yunanistan 

AB Üyesi Olmayan Program Ülkeleri
29. Makedonya
30. İzlanda
31. Lihtenştayn 
32. Norveç 

Bu ülkelerde bulunan ve işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş staja ev sahipliği yapabilir. Örneğin:  
Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil);  
Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu; 
Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi;  
Araştırma enstitüsü; 
Vakıf;
Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil);  
Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK; 
Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar; 
Erasmus Yüksek Öğretim Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumu (Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında bir yüksek öğretim kurumunda yalnızca genel idari birimlerde çalışmalar yürütülebilir; staj hibeleri, tez araştırması gibi akademik çalışmalar için kullanılamaz.)

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir: 

Avrupa Birliği (AB) kurumları ve AB ajansları; 
AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar; 
Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)  

 

YİTAK Hakkında: 


Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Yeni İş Tecrübeleri İçin Ankara Konsorsiyumu (YİTAK), Ankara’daki üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulmayı ve öğrencilere öğrenim gördükleri alanda yurt dışında staj olanağı sağlamayı amaçlamaktadır.  

Ankara Ticaret Odası (ATO)’nun koordinatörlüğünü yürüttüğü konsorsiyumun ortakları şöyledir: Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İpek Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi ve Yıldırım Bayezıt Üniversitesi.  

 

Hibeye Nasıl Başvurulur?


Öğrenciler, hibe almak üzere konsorsiyuma iki şekilde başvurabilirler:
1. Staj yapacakları işletmeyi kendileri bulabilirler; 
2. ATO tarafından oluşuturulacak şirket havuzundan tercihte bulunabilirler. Bu durumda, YİTAK havuzundaki işletmelerin tüm öğrenciler için uygun olmayabileceği, şirketlerin kendilerine yapılan bütün başvurular arasından seçim yapacakları ve başvuran her öğrencinin bir şirketle eşleşmeme ihtimalinin bulunduğu dikkate alınmalıdır.  
Her iki durumda da öğrenciler, karşı taraftan resmi olarak kabul aldıktan sonra Erasmus Bölüm Koordinatörleri’ne işletmenin ve yapacakları stajın diploma programlarına uygunluğunu onaylatmak zorundadırlar.

 

Başvuru Koşulları: 


1. Staj Süresi: Asgari 2 ay- azami 3 ay.
Staj yapılan işletmenin haftasonu hariç bir ya da birkaç gün tatil olması durumda, işletmenin kapalı olduğu dönem için öğrenciye hibe ödemesi yapılır; ancak bu dönem, staj süresine eklenmez.
Öğrenciler, asgari faaliyet süresinin sağlanması için işletmenin çalışmayacağı tarihleri önceden araştırmalı, stajlarını tatil süresi çıkartıldıktan sonra asgari  2 ay sürecek şekilde ayarlamalıdırlar. 
2. Çankaya Üniversitesi'nde bir lisans veya yüksek lisans programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak;
3. Fakültede 1. sınıfı bitirmiş ve son başvuru tarihi itibariyle en az 2.20/ 4.00 genel akademik ortalamaya sahip olmak;
4. En az B2 düzeyinde ingilizce bilmek (Gidilen işletme, İngilizce dışında bir dil istiyorsa, o dilde yeterliliğini katıtlamak).

 

Başvuru Belgeleri

1. Gidilecek işletmeden alınan resmi kabul mektubu (taranmış kopyalar yeterlidir);
2. Başvuru formu;
3. Transkript;
4. Europass formatında özgeçmiş;

 

Başvuru Tarihleri : 4 Mart 2016 – 6 Nisan 2016

Havuzundan nasıl tercihte bulunulacağına ilişkin bilgiler Şubat ayı içinde www.yitak.org sitesinde duyurulacaktır.

 

Başvuru Yeri: Dış İlişkiler Müdürlüğü – Ortak Alan

 

Seçim Kriterleri:

Öğrenci seçiminde Genel Akademik Ortalama (CGPA) ve İngilizce notları dikkate alınacaktır. Her ikisi de %50 oranında etkili olacaktır.
İngilizce sınav yeri, başvuru tarihleri bittikten sonra öğrencilere duyurulacaktır.
Aynı öğrenim kademesinde daha önce Erasmus Öğrenim ya da Staj Hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin puanları hesaplanırken 10 puan kesinti yapılır. -10 puan uygulaması, önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz.