×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

1. İç mimarlık, iç mekan tasarımı ve ilgili alanlardan mezun olan bireylerin belirli konularda uzmanlaşma becerisi, 
2. Öğrencilerin, bilimsel araştırma yoluyla bilgiye ulaşabilmeleri yanında bu bilgiyi değerlendirerek, yorumlayarak, yaratıcı ve araştırmacı kimliklerini ortaya çıkarma becerisi, 
3. Uygulama alanlarındaki tecrübeyi, kuramsal bilgi ile derinlemesine destekleme olanağı, 
4. Öğrencilere tasarım ve teori, renovasyon ve tarih, kentsel iç mekanlar, sosyal-psikolojik ve kültürel etmenler, ekolojik tasarım, akustik, aydınlatma ve renk, gelişmiş strüktürler, yönetim ve pazarlama gibi konularda çalışma olanağı, 
5. Üniversite için gerekli akademik personelin yanı sıra toplumun çeşitli taleplerini değerlendirebilecek ve nitelikli hizmet verebilecek meslek üyelerini yetiştirme, 
6. Öğrencilerin gerekli tüm bilimsel altyapı ile donatılarak, çeşitli disiplinlerdeki uygulamalarda yer alma becerisi, 
7. Programın tüm mezunlarının ileride çevremizdeki yaşam standardının gelişmesinde öncü rol oynama becerisi, 
8. Edindiği uzmanlık alanındaki bilgiyi kullanarak profesyonel ortamlarda işi değerlendirebilme yeteneği kazanma ve eleştirel olarak yaklaşma becerisi, 
9. İç mimarlık alanında uzmanlık seviyesinde elde ettiği bilgilere dayanarak oluşturduğu görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma becerisi 
10. İç mimarlık alanında araştırma yapan meslektaşları ile iletişim kurma ve bu araştırmalara katkıda bulunma becerisi, 
11. Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanma becerisi