×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

1. İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olunması.
2. Tasarım alanındaki kavramlar, tartışmalar ve gelişmeler ile ilgili gerekli bilgilere ulaşabilme; veritabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde arama ve kullanma becerisinin yanı sıra akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilmek.
3. Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunlar için gerekli olan bilgiyi açık ve sistemli bir biçimde akademik ortamda paylaşabilmek.
4. Tasarım alanındaki fikir, analiz, bulgu ve değerlendirmeleri uygun yöntemle  sunabilme; ve gerektiğinde bunları raporlama yeteneği.
5. Akademik çevreye ilişkin profesyonel, bilimsel ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.
6. Akademik araştırmalar çerçevesinde, bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirebilmek.
7. Birden çok akademik disiplini ilgilendiren araştırma ortamının evrensel, sosyal ve çevresel etkilerinin farkında olmak.