×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

1. İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma ve bu alanlardaki kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
2. Yaşadığımız iç mekanlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekanlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
3. Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
4. İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı nosyonu ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
5. İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye erişebilme becerisi; bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme becerisi,
6. Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
7. Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme becerisi,
8. Bireysel çalışabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisi,
9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi,
10. İç mimarlık konusunda mesleki literatürü ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma,
11. Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri ve değerlendirmeleri görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme becerisi,
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olmak; alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
13. İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk bilinci,
14. Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç, iç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,
15. İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak.