Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Dikey Stüdyolara Öğrenci Yerleştirme Esasları

Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü

Dikey Stüdyolara Öğrenci Yerleştirme Esasları

 1. INAR 201 Design Studio 1, INAR 202 Design Studio 2, INAR 301 Design Studio 3, INAR 302 Design Studio 4 derslerini alan öğrenciler:
 2. Her stüdyonun ilgili yarıyılda çalışacağı konular ders kayıt gününden bir gün önce bölüm sekreterliklerine, B blok 1. Kat koridorlarına asılmakta ve İç Mimarlık Bölümü web sayfasında duyurulmaktadır.
 3. Her öğrencinin, her dönem Üniversite tarafından açıklanan, “ders kayıt döneminin bitimine kadar” bölüm sekreterliğinde bulunan stüdyo seçim fişini doldurarak veya e-posta yoluyla (ebrukonu@cankaya.edu.tr) stüdyo seçimi yapması gerekmektedir. Stüdyo seçim fişini eksik dolduranlar hakkında (1.d4) maddesi uygulanır. Stüdyo seçimlerinde bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 

 

Ad, Soyad

Öğrenci Numarası:

Alınacak olan stüdyo kodu:

Sırasıyla önceki Stüdyo.  Notları :                        Sırasıyla önceki Stüd.den alınan notlar:

CGPA:                                                                    GPA:

 1. Tercih
 2. Tercih
 3. Tercih

 

 1. Ders kayıt dönemi bitimine kadar seçimini yapmış olan öğrencilerin stüdyo yerleştirmelerinde, öğrencinin stüdyo seçim sırası esastır.
 2. Stüdyoyu seçen öğrencilerin sayısı ile kontenjanlar arasında fark olursa,
 • Bir önceki dönem alınan iç mimari tasarım dersi notu yüksek olan öğrenci’ler ilk tercihlerine yerleşmede öncelik sahibi olurlar.
 • Bir dönem önceki iç mimari tasarım dersi notunun aynı olması durumunda, tüm iç mimari tasarım dersi notlarının ortalaması en yüksek olan öğrenciler öncelik sahibi olur.
 • Tüm iç mimari tasarım dersi notlarının ortalamasının da aynı olması durumunda, CGPA notu en yüksek olan öğrenci seçim sırasında önceliğe sahiptir.
 • Sebebi ne olursa olsun, ders kayıt dönemi sürecinde stüdyo seçimi yapmayanlar bu süreden sonra seçim yapamazlar, yapsalar dahi dikkate alınmaz. Bu öğrenciler ilgili bölüm komisyonu tarafından stüdyo kontenjanları ve stüdyo hocalarının görüşü doğrultusunda stüdyolara yerleştirilir.
 • Kontenjan dolu olduğu için, öğrenci ilk tercihine yerleştirilememişse ve bir alttaki tercihi olan stüdyo kontenjanları da doluysa, bir önceki dönem alınan iç mimari tasarım dersi notu yüksek olsa bile kontenjanı uygun olan stüdyoya yerleştirilecektir.
 • Üniversitenin herhangi bir nedenle kayıt dönemini stüdyo derslerinin başlamasının sonrasına uzatması durumunda stüdyo derslerinin başlamasından en az bir gün önce seçim yapılması gerekir. Aksi takdirde (1.d4) maddesi uygulanır.

 

 1. Aynı dersi alıyor olmak kaydıyla derslerin başladığı ilk ders gününün sonuna kadar  iki öğrenci karşılıklı olarak proje notuna bakılmaksızın stüdyo değiştirebilir. Bu durumda öğrencilerin karşılıklı anlaşması esastır.

 

 1. Düzensiz/İrregular durumdaki öğrenciler stüdyo seçimi yapacaklardır ve stüdyo seçim kuralları 1. maddedeki gibidir, ancak öğrenci sayısına bağlı olarak, tüm stüdyolarda tasarım konusu açılmayabilir. Bu durumda öğrencilerin stüdyolara dağılımı ilgili bölüm komisyonu tarafından,  stüdyo kontenjanları ve stüdyo hocalarının görüşü doğrultusunda yapılacaktır.

 

 1. Stüdyo dağılımı ile ilgili öğrenci talep ve itirazları bulunanlar İç Mimarlık Bölüm Sekreterliği’ne derslerin başladığı ilk ders gününün sonuna kadar dilekçe verebilir. Dilekçeler bölüm komisyonu tarafından değerlendirilip yanıtlanacaktır. Bölüm elemanlarına bireysel ve sözlü başvuruda bulunulmayacaktır.