×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İç Mimarlık Bölümü Doktora Programı Yeterlilikleri şu şekildedir:

1 – Tasarım alanındaki kavramlar, tartışmalar ve gelişmeler ile ilgili gerekli bilgilere erişebilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde tarama ve kullanabilme.

2 – Tasarım alanında geliştirilen düşünce ve yöntemlerin eleştirel bir şekilde analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak, tasarım alanında akademik araştırmaları yürütebilme.

3 – Toplanan verileri çözümleme, çeşitli bilgi ve fikirleri birleştirme, bulguları yorumlama ve bunları tasarım sürecinde kullanabilme.

4 – Bilimsel araştırmalarda elde edilen bilgi ve bulguları, akademik ortamda açık ve sistematik bir yaklaşımla paylaşabilme.

5 – Tasarım alanındaki fikir, analiz, bulgu ve değerlendirmeleri bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirme ve alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme.

6 – Tasarım alanı ile ilgili özgün bir bilimsel çalışma üreterek ve yorumlayarak, en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak bilimsel bilginin sınırlarını geliştirebilme.

7 – Tasarım alanındaki bilimsel araştırma konularının tartışıldığı ortamlarda görüşlerini etkin bir şekilde sunabilme, savunabilme ve alanı ile ilgili yetkinliğini gösterebilme.

8 – Akademik çevre ile ilgili mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk bilinci ile edinilmiş bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

9 – Akademik çalışmalarla ilgili sosyal ve etik sorumluluklarda farkındalık yaratarak, bilgi ve kararları bütünleştirerek, sentezleyerek, değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşabilme.

10 – Tasarım alanındaki bilimsel bilgiyi kullanarak bir işi değerlendirebilme, karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

11 – Çok disiplinli araştırma ortamının evrensel, sosyal ve çevresel etkilerinin farkındalığıyla gerekli ortamlarda liderlik yapabilme.

12 – En az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.