×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İnsanın gündelik yaşantısını oluşturan tüm mekanların, bu mekanlar içinde yer alan mobilya ve objelerin tasarımı ile ilgili olan iç mimarlık mesleğinin değeri her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır. Üniversite giriş sınavlarında ve piyasada bu mesleğe duyulan ilgideki artış bunun kanıtıdır.

İç mimarlık, gelişen teknolojiye paralel olarak değişen ve artan ihtiyaçlara cevap veren, kullanıcının fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını ön planda tutan bir meslektir. Yapıya ait teknik, sosyal ve ekonomik problemlerin çözülmesi, gerektiğinde yapılara ilk amacından farklı kullanım sağlamak, yeni işlevlere cevap verebilecek donanımı kazandırmak iç mimarlığın kapsadığı konulardan birkaçıdır. Refah düzeyinin artmasıyla birlikte kullanıcıların mekan kalitesi ile ilgili beklentileri de artmakta ve isteklerini karşılayabilecek teknik ve estetik konularda donanımlı, nitelikli iç mimarlara ihtiyaç duymaktadırlar. İç mimarlık, insanın yakın çevresini oluşturan yapıların, belirlenmiş mekanların tasarımı ile ilgilenir. Bu kapsamda, iç mimarlık eğitiminin amacı; öğrencileri hem teknik bilgilerle donatmak, hem de kullanıcının fiziksel ve duygusal gereksinimleri ile ilgilenmek üzere estetik bilgiler de vermektedir.

Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde gerekli bilgi aktarımı kuramsal derslerde sağlanmakta, stüdyo çalışmaları da tasarım sürecinin ana faktörü olan yaratıcılığın gelişimine yardımcı olmaktadır. Ders programı, mezun öğrencilerin disiplinler arası iş ortamına herhangi bir sorun yaşamadan uyumlu bir biçimde katılımını sağlayabilecek özelliklerde, diğer disiplinlerle, örneğin, mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları ile işbirliğine girebilmelerine olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. İç mimarlık mesleği sanatla bilim arasındaki geçiş bölgesinde yer alır. Mesleğin sanat yönü iç mimarın yaratıcı bir kimliği olmasını gerektirir. Buna karşılık, bir iç mimarın yapı tekniklerini de iyi bilmesi gerekir. Mesleğin bu teknik ve bilimsel boyutu pek çok eğitim kurumunda yeterince işlenmemektedir. Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün eğitim programı oluştururken, mezunların farklı ve üstün kılınması amacıyla benimsenen bir diğer ilke de, onların yapı tekniği ile tam olarak donatılmış biçimde yetişmelerini sağlamaktır. Bölümün ders programı incelendiğinde, yapı tekniği derslerinin özel bir ağırlığının olduğu görülmektedir. Bunun, ileride mezunlarımıza doğal bir üstünlük sağlayacağı kesindir.