×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi
İç Mimarlık Bölümü Tanıtım Filmi

Refah düzeyinin artmasıyla birlikte kullanıcıların mekan kalitesi ile ilgili beklentileri de artmakta ve isteklerini karşılayabilecek teknik ve estetik konularda donanımlı, nitelikli iç mimarlara ihtiyaç duymaktadırlar. İçmimarlık, insanın yakın çevresini oluşturan yapıların, belirlenmiş mekanların tasarımı ile ilgilenir. Bu bağlamda, Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü gerekli bilgi aktarımını kuramsal derslerle sağlanmakta, stüdyo çalışmaları da tasarım sürecinin ana faktörü olan yaratıcılığın gelişimine yardımcı olmaktadır. Ders programı, mezun öğrencilerin disiplinler arası iş ortamına herhangi bir sorun yaşamadan uyumlu bir biçimde katılımını sağlayabilecek özelliklerde, diğer disiplinlerle, örneğin, mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları ile işbirliğine girebilmelerine olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

İç Mimarlık programının temel amacı, öğrencilerin yaratıcı kimliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve aynı zamanda bina bilimine ilişkin teorik bilgileri edinmelerini sağlamaktır. Program kapsamında öğrencilerin yaratıcı, teknik olarak yetkin olmaları ve kullanıcıların sosyo-fiziksel ortamlarına karşı duyarlılık geliştirmeleri teşvik edilir. Eğitim programı, didaktik ve stüdyo dersleri ile birlikte hem teknik hem de teorik konuları kapsar. İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, Mimarlık Bölümü’nde çift anadal/yandal programı veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde yandal lisans programını tamamlayarak lisans eğitimi sırasında ayrıca iki profesyonel derece alabilirler. İç Mimarlık müfredatında, öğrencilerin şantiyelerde ve profesyonel mimari ofislerde yürütülen gerçek yaşam uygulamalarını deneyimlemelerini sağlayan iki adet yaz stajı bulunmaktadır.