×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Programı Yeterlilikleri şu şekildedir:

1 – İç Mimarlık, iç mekân tasarımı ve ilgili diğer alanlardan mezun olan bireylerin bilgilerini mesleğin çeşitli alanlarında uzmanlık düzeyinde geliştirebilmesi ve derinleştirebilmesi.

2 – Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek bilimsel araştırma yoluyla bilgiye ulaşabilme, veri toplayabilme ve bu elde edilen bilgiyi değerlendirerek, eleştirel bir şekilde yorumlayarak, İç Mimarlık alanında karşılaşılan sorunları çözümleyebilme.

3 – İç Mimarlık alanındaki uygulamalı bilgileri, kendi alanından veya farklı disiplin alanlarından gelen kuramsal bilgi ile birleştirme, yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.

4 – Tasarım ve teori, renovasyon ve tarih, kentsel iç mekanlar, sosyal-psikolojik ve kültürel etmenler, ekolojik tasarım, akustik, aydınlatma ve renk, gelişmiş strüktürler, yönetim ve pazarlama gibi konularda disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme ve alanlarında edindikleri bilgileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

5 – Üniversite için gerekli akademik personelin yanı sıra toplumun çeşitli taleplerini değerlendirebilecek ve nitelikli hizmet verebilecek, uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilecek, liderlik vasıflarına sahip meslek üyelerini yetiştirme.

6 – İç Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilimsel ve teknolojik altyapı ile donatılarak, bilgisayar yazılımları, bilişim ve iletişim teknolojilerini çeşitli disiplinlerdeki uygulamalarda kullanabilme.

7 – Çevremizdeki yaşam standardının gelişmesinde lider rolü alabilme.

8 – Uzmanlık alanında edindiği bilgiyi kullanarak profesyonel alanda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde eleştirel olarak değerlendirebilme.

9 – İç Mimarlık alanındaki güncel gelişmeleri ve uzmanlık seviyesinde elde ettiği bilgilere ve nicel/nitel verilere dayanarak oluşturduğu görüş ve önerileri, alanındaki ve alan dışındaki gruplara sistemli biçimde aktarabilme.

10 – İç Mimarlık alanında çalışan meslektaşları ile sosyal ilişki kurabilme, ilişkileri yönlendirebilme, normları eleştirel olarak inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

11 – En az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde İngilizce kullanarak sözlü ye yazılı iletişim kurabilme.