×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İç Mimarlık Bölümü Lisans Programı Yeterlilikleri şu şekildedir:

1 – İç Mimarlık mesleğine dair, güncel kaynaklarla desteklenen, tasarım teori ve uygulama konularında bilgi sahibi olma.

2 – Güncel kaynaklarla desteklenen, iç mimari tasarım, teori ve uygulama konularında edindiği bilgileri, yenilikçi fikir geliştirme ve uygulama da kullanabilme.

3 – İç mimarlık mesleği bağlamındaki, yasa, yönetmelik, yönerge ve standartlara erişebilme, bunları yorumlama ve değerlendirebilme.

4 – Genel bağlamda yapılı çevrenin ve özellikle iç mekanların ihtiyaçlarını, edinilen mesleki bilgiler doğrultusunda, eleştirel ve akılcı bakış açısıyla, yorumlama, değerlendirme ve aktarabilme.

5 – Sosyal, fiziksel ve ekonomik şartlara göre, kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek bireysel ve/veya takım olarak çalışabilme, çağdaş, yaratıcı, bilimsel ve estetik çözümler önerebilme, bu önerileri uygulayabilme ve hem sözlü hem de yazılı olarak etkin biçimde aktarabilme.

6 – Tasarım süreci başlangıcından, yapım sürecinin tamamlanmasına kadar olan tüm aşamalarda, bireysel ve/veya takım çalışmaları için planlama yapabilme; yararlanacağı projelendirme ve uygulamaya yönelik bilgileri, araçları, teknikleri ve teknolojileri, tasarımcı kimliğini koruyarak, seçme ve etkin bir şekilde kullanabilme.

7 –  İç mimarlık alanındaki mesleki kavram, tartışma ve gelişmeler ile ilgili veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde araştırma ve elde edilen verileri kullanabilme.

8 – Bir sorun ile karşılaştığında bireysel olarak, sorunu tanımlama, ilgili konuyu kapsayan verileri toplama ve yorumlama, toplanan veriyi çözümleme (analiz etme), bu verileri edinilmiş bilgiler ile bileştirme (sentezleme) yoluyla yeni fikirler üretme ve üretilen yeni fikirleri iç mimari tasarım sürecinde kullanabilme.

9 – İç mimari proje ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlara, bireysel ve/veya bir takımın elemanı olarak çözüm üretebilme, çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme, planlama, iş birliği yapma, yönetebilme, sorumluluk alabilme ve sorumluluk verebilme.

10 – En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde İngilizce kullanarak, iç mimarlık alanındaki uluslararası mesleki literatürü rahatlıkla takip edebilme ve uluslararası projelerde meslektaşları ile etkili iletişim kurabilme.

11 – Tasarım fikirlerini, çözümlemelerini (analizlerini), bulgularını, önerilerini ve değerlendirmelerini en gelişkin bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak uygun medya ile 2 ve/veya 3 boyutlu sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme.

12 – Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, iç mimarlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendini sürekli yenileyebilme.

13 – İç mimarlık alanına özgü sorunlarda, evrensel tasarım ilkeleri, sosyal adalet, kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması, doğal çevrenin korunması ve doğal kaynak tüketiminde farkındalık gibi mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve etik konularında sorumluluk bilinciyle davranabilme ve bu konulardaki hassasiyeti, çalışmalarının yanı sıra, uzman olan ve olmayan kişilere de aktarabilme

14 – İç mimari proje ve şantiye yönetimi gibi mesleki yaşam pratiklerini ve uygulamalarını kavrayarak, bağımsız olarak sorumluluk alma, bu uygulamaların iş sağlığı, iş güvenliği, ve hukuki sonuçları hakkında farkında olma ve bu doğrultuda etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

15 – İç mimari uygulamalarının evrensel, sosyal ve çevresel etkileri ile sürdürülebilir kalkınma, yenilikçilik ve girişimcilik konusunda farkındalık kazanımı.