×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, insan ve çevreye duyarlı yaratıcı ve teknik yönden yetkin içmimarlar yetiştirmek amacıyla 1999 yılında kurulmuştur. İç Mimarlık, bilim, teknoloji ve sanat ile ilgilenen çok disiplinli bir meslektir. Gündelik yaşamda yer alan tüm mekânlarla birlikte donatılmalarında kullanılan belli başlı nesnelerin tasarımı ile uğraşan bir meslek dalıdır. Teknolojideki ilerlemeler nedeniyle, talep ve beklentiler artmış ve gelecek için mekânların tasarlanması bir zorunluluk haline gelmiştir. İç Mimarlık mesleğinin temel amacı, gelişen teknolojiye paralel olarak değişen ve artan ihtiyaçlara cevap vermek, kullanıcının fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını ön planda tutmaktır. Mekanlara ait teknik, sosyal ve ekonomik problemleri çözmek, gerektiğinde ilk amaçlarından farklı kullanımlar sağlamak, yeni işlevlere cevap verebilecek donanımlar kazandırmak iç mimarlığın kapsadığı konulardan birkaçıdır.

İç Mimarlık Bölümü eğitim programı, iç mekanların işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin sorunları tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını katarak kullanıcı konforu odaklı çözen; iç mekanı tasarlayan, tasarım analizi yapan, şantiye denetimi, yapı sistemleri, estetik, ergonomik, evrensel tasarım ilkelerine uygun, iç mekana ilişkin yapı bilgisi, donatı, renk, malzeme, aydınlatma, akustik, iklimlendirme, sürdürülebilirlik konusunda bilgi veren; iç mekana ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak üzere eğitimle ve deneyimle donanmış içmimarlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. İç Mimarlık Bölümü, 2015 yılı itibariyle Uluslararası İçmimarlar/İç Mekan Tasarımcıları Federasyonu (International Federation of Interior Architects/Designers – IFI) üyeliği olan Türkiye’deki sayılı eğitim kurumlarından birisidir. Aynı zamanda, İç Mimarlık öğrencileri, Uluslararası Tasarım Ödülleri (International Design Awards – IDA) kapsamında ve Ulusal İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması’nda birçok ödül kazanmıştır. Yaratıcılığınızı özgürce sunabileceğiniz eğitim ortamı oluşturmak Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün temel amacıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Saadet Akbay Yenigül
Bölüm Başkan Vekili