×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Doç. Dr. Papatya Nur DÖKMECİ YÖRÜKOĞLU
Doktora Programı Ana Bilim Dalı Başkanı

Değerli öğrenciler,

Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı Tasarım Doktora Programı’nda, tasarım pratiğinin içerdiği konular üzerinde araştırma yapmak isteyen öğrenciler için tasarım ilkelerine dayalı çok disiplinli bir araştırma ortamı yaratma amacıyla; öğrencilerin tasarım hakkında yeni bilgiler üretmeleri, bunları çağdaş gereksinimler ve teknolojilerle birleştirerek güncel tasarım yaklaşımıyla geleneksel duyarlılıkları geliştirmeleri için güncel, teorik ve uygulamalı zorunlu ve seçmeli dersler ile farklı araştırma konularını tartışarak, stratejik, yaratıcı, düşünsel ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlayan bir eğitim verilmektedir.

Tasarım Doktora Programı Öğrencileri; tasarım alanındaki kavramlar, tartışmalar ve gelişmeler ile ilgili gerekli bilgilere erişme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde tarama ve kullanma, eleştirel akademik araştırma yürütme, toplanan verileri analiz edebilme, çeşitli bilgi ve fikirleri birleştirme, bulguları yorumlama ve bunları iç mimari tasarım sürecinde kullanabilme, bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları ve gerekli bilgileri, akademik ortamda açık ve sistematik bir şekilde paylaşabilme, tasarım alanında fikir, analiz, bulgu ve değerlendirmeleri en gelişkin teknolojiyi kullanarak uygun araçlarla sunma ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme, akademik çevre ile ilgili mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk bilinci ile bilgi ve kararları bütünleştirme becerileri kazanmış olarak mezun olmaktadır.