×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) aracılığıyla programa yerleştirilmektedir. Program 8 yarıyılda tamamlanan 54 dersi (158 kredi) kapsamaktadır. İç Mimarlık lisans programından mezun olabilmek için gerekli olan toplam minimum AKTS kredisi 240 AKTS’dir. Uluslararası öğrencilerin kayıt ve kabulü ise Çankaya Üniversitesi’nin kuralları çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Güncel Müfredat (2017 Müfredatı)
Toplam Ders Sayısı:   54
Toplam Kredi Saati:   158
Toplam AKTS:            240

Ders bilgileri şu sıralama ile verilmiştir:
Ders Kodu – Ders Adı – (Haftalık Teorik Saat – Haftalık Uygulamalı Saat – Çankaya Kredisi)

1. YIL

Güz Dönemi
ENG 121        Akademik İngilizce I   (2-2-3)
HIST 201       Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I   (2-0-2)
INAR 101       Temel Tasarım   (4-4-6)
INAR 141       Görsel Anlatım Teknikleri   (2-2-3)
INAR 165       İç Mimarlığa Giriş   (2-0-2)
INAR 185       Çizim Standartları   (2-2-3)
MATH 117      Mimarlar için Geometri   (3-0-3)
TURK 101      Türk Dili I   (2-0-2)

Ders Sayısı: 8
Kredi: 24

Bahar Dönemi
ENG 122        Akademik İngilizce II   (2-2-3)
HIST 202       Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II   (2-0-2)
INAR 102       İç Mekan Tasarımına Giriş   (4-4-6)
INAR 122       Ergonomi   (2-0-2)
INAR 166       Sanat ve Mimarlık Tarihi   (2-0-2)
INAR 186       Yapı İnşası ve Malzemelerin Temelleri   (2-2-3)
INAR 188       Yapının İlkeleri   (2-0-2)
TURK 102      Türk Dili II   (2-0-2)

Ders Sayısı: 8
Toplam Kredi: 22

2. YIL

Güz Dönemi
INAR 201       İç Mekan Tasarım Stüdyosu I   (4-4-6)
INAR 219       Bilgisayar Uygulamaları I   (1-2-2)
INAR 225       Doğal ve Yapay Aydınlatma   (2-0-2)
INAR 265       Modern Sanat ve Mimarlık   (2-0-2)
INAR 287       İç Mekanlar için Yapım ve Malzeme   (2-2-3)
ELEC 1            Bölüm Seçmelisi 1   (3-0-3)
ELEC 2           Serbest Seçmeli   (3-0-3)

Ders Sayısı: 7
Toplam Kredi: 21

Bahar Dönemi
INAR 202       İç Mekan Tasarım Stüdyosu II   (4-4-6)
INAR 220       Bilgisayar Uygulamaları II   (1-2-2)
INAR 226       İç Mekan Isıl Konfor   (2-0-2)
INAR 266       Çağdaş Mimarlık   (2-0-2)
INAR 288       Tasarım Detayları ve Bitiş Malzemeleri   (2-2-3)
INAR 100       Yaz Stajı   (0-0-0)

Ders Sayısı: 6
Toplam Kredi: 15

3. YIL

Güz Dönemi
INAR 301       İç Mekan Tasarım Stüdyosu III   (4-4-6)
INAR 325       Yapı Hizmetleri   (2-0-2)
INAR 331       Ürün Tasarımı   (2-2-3)
INAR 341       Çevresel Psikoloji   (2-0-2)
INAR 345       Sürdürülebilir Tasarım   (2-0-2)
ELEC 3           Fakülte Seçmelisi   (3-0-3)
ELEC 4           Bölüm Seçmelisi 2   (3-0-3)

Ders Sayısı: 7
Toplam Kredi: 21

Bahar Dönemi
INAR 302       İç Mekan Tasarım Stüdyosu IV   (4-4-6)
INAR 326       Mimari Akustik   (2-0-2)
INAR 332       Modüler Sistem   (2-2-3)
INAR 342       Kentsel İç Mekanlar   (2-0-2)
INAR 346       Renk İlkeleri   (2-0-2)
INAR 300       Yaz Stajı   (0-0-0)

Ders Sayısı: 6
Toplam Kredi: 15

4. YIL

Güz Dönemi
INAR 401       İç Mekan Tasarım Stüdyosu V   (4-4-6)
ARCH 441      İş Sağlığı ve Güvenliği I   (2-0-2)
INAR 425       Mesleki Uygulama ve Etik   (2-2-3)
INAR 441       İç Mekanlar için Restorasyon   (2-0-2)
ELEC 5           Bölüm Seçmelisi 3   (3-0-3)
ELEC 6           Bölüm Seçmelisi 4   (3-0-3)

Ders Sayısı: 6
Toplam Kredi: 19

Bahar Dönemi
INAR 402       İç Mekan Tasarım Stüdyosu VI   (4-4-6)
ARCH 442      İş Sağlığı ve Güvenliği II   (2-0-2)
ELEC 7           Bölüm Seçmelisi 5   (3-0-3)
ELEC 8           Bölüm Seçmelisi 6   (3-0-3)
ELEC 9           Bölüm Seçmelisi 7   (3-0-3)
ELEC 10         Bölüm Seçmelisi 8   (3-0-3)

Ders Sayısı: 6
Toplam Kredi: 20