×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Genel Bilgiler:

Stajlar, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin mesleki eğitimleri ve becerilerini işbaşı çalışmaları ile pekiştirmeleri için üniversite ortamı dışında, ilgili disiplinleri temel ya da ikincil işlevler olarak işletmelerinde kullanan, ticari amaca yönelik olarak kurulmuş bulunan mal ya da hizmet üreten birim, kurum ve kişiler nezdinde ya da kamu kurumlarında yapacakları uygulamalı çalışmalardır. Staj çalışmaları belli bir düzeni ve kuralları olan mesleki eğitim faaliyetleridir.

Staj çalışmalarında öğrencinin; meslek alanını tanıması, diğer meslek grupları ile ilişkilerin kavranması, konuya ilişkin yasal ve yönetsel boyutunun öğrenilmesi, tasarım ve planlama pratiği kazanılması, bilgisayar teknolojilerinin kullanılması, mezuniyet aşamasında meslek alanının planlama, tasarım ve uygulama sürecine yönelik bilgi ve birikim sağlanması ve uzmanlaşmak istenilen konulara ilişkin deneyim kazanması hedeflenmektedir.

İç Mimarlık öğrencileri 4. ve 6. dönem sonlarında şantiye (INAR 100) ve mimari ofis (INAR 300) olmak üzere iki zorunlu staj yapmaktadırlar. Öğrencilerin, yaz aylarında yaptıkları stajı/stajları yaz dönemini takip eden Güz döneminde ders programlarına eklemeleri gerekmektedir.

Yaz stajı dökümanlarına “Yönetmelikler ve Formlar” menüsünden ulaşabilirsiniz.


2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Stajı ile ilgili bazı önemli tarihler:

Staj Başvuru Tarihleri:
08.04.2024 – 11.05.2024

Staj Başvurularının Değerlendirilmesi ve Eksik Belgelerin Tamamlanması:
13.05.2024 – 24.05.2024

Staj Yapılabilecek Tarihler:
15.06.2024 – 28.09.2024*

Çankaya Üniversitesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi derslerin başlama tarihi henüz
kesinleşmemiştir; staj başvuruları sonrasında kesinleşmesi beklenmektedir. Derslerin 23.09.2024
veya 30.09.2024 tarihinde başlaması beklenmektedir.
● * Derslerin başlama tarihinin 23.09.2024 olması durumunda, staj tarihi bitiş günü
23.09.2024 veya sonrası olan öğrencilerin (staj başvuruları kabul edilmiş veya staja
başlamış olsalar dahi) stajları geçersiz sayılır.
● Staj Başvuru Dönemi sonrasında staj bilgilerinde/tarihlerinde değişiklik yapılamaz.


Önemli:

Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi ‘ne göre, öğrenciler staj yeri bulmakla yükümlüdür. Ulusal Staj Programı kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmak da staj yeri bulmak üzere öğrencinin kullanabileceği kanallardan biridir. Kariyer Kapısı üzerinden alınan onay, yüklenen belgelerin doğruluğunu göstermek için verilmektedir; ANCAK staj kabulü anlamına gelmemektedir. Staj yeri bulma yükümlülüğünü yerine getirerek staj yeri ile anlaşan öğrenci Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi hükümleri uyarınca staj başvuru belgesini Bölüm Staj Komisyonuna iletmek ve kurallarına uygun şekilde staj şartlarını yerine getirmek zorundadır. Bölüm staj Komisyonundan alınan karar doğrultusunda öğrencinin stajı başvurusu kabul veya red edilir.