×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Doç. Dr. Papatya Nur DÖKMECİ YÖRÜKOĞLU
İç Mimarlık Bölüm Başkanı

 

Değerli öğrenciler,

İç Mimarlık, tasarım, mimarlık, bilim, teknoloji, sanat gibi alanları içinde barındıran, gündelik yaşamda yer alan tüm mekanların tasarımı, projelendirilmesi ve uygulamasından sorumlu çok disiplinli bir meslek dalıdır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli İç Mimarların yetiştirilmesi için, Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü; Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkilaplarına sahip çıkan, laik, insana ve çevreye duyarlı, Cumhuriyetimizin değerlerine ve kültürel değerlere saygılı, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, yaratıcı ve teknik yönden yetkin iç mimarlar yetiştirmek amacıyla, 1999 yılında kurulmuştur.

İç Mimarlık Bölümümüzün eğitim programı; iç mekanların işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin sorunları tanımlayarak araştıran, kullanıcı konforu odaklı çözümler üreten, iç mekanı her yönüyle düşünüp tasarlayan ve mekansal analiz yapabilen İç Mimarlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 4 yıllık İç Mimarlık Lisans Programımız bünyesinde yetişen iç mimarlar, yapı bilgisi, yapı fiziği, mimari çizim teknikleri, tarih, kuram, eleştiri alanları içerisinde yer alan birçok konuda bilgi ve deneyimle donanmış olurlar. Bu konuların içerisinde; yapı sistemleri, mimarlık tarihi, kültürel değerler ve restorasyon, estetik, ergonomi, çevresel psikoloji, evrensel tasarım ilkeleri, renk, malzeme, aydınlatma, akustik, ısıl konfor, iklimlendirme, südürülebilirlik ve enerji etkin tasarım, bilgisayar destekli tasarım, üç boyutlu modelleme, parametrik tasarım, iç mimari çizim, proje dokümantasyonu ve proje sunum hazırlama yer almaktadır. Bu konuları kapsayan, toplam 8 yarıyıldan oluşan İç Mimarlık Lisans eğitimi programının müfredatında, teorik ve uygulamalı olmak üzere 10 tanesi seçmeli toplam 54 ders yer almaktadır. Bu kapsamlı müfredat ile, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra, disiplinlerarası iş ortamında, farkındalığı yüksek iç mimarlar olarak var olmaları sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak, eğitim süreci içerisinde, biri şantiye diğeri ofis olmak üzere yapılması zorunlu olan iki adet yaz stajı, gerçek yaşam uygulamalarının izlenmesini sağlayarak öğrencilere mesleki deneyim kazandırmaktadır.

İç Mimarlık Bölümünde eğitimine devam eden öğrencilerimizin, Mimarlık Bölümü’nde Çift Anadal Programını, ya da Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde Yan Dal Programı’nı tamamlayabilme imkanları da vardır. Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan; Yapı Fiziği ve Çevresel Denetim Laboratuvarı, Sayısal Üretim ve Üç Boyutlu Baskı Laboratuvarı, Bilgisayar Destekli Çizim Laboratuvarı, Ahşap Atölyesi ve Seramik Atölyesi teorik ve uygulamalı derslerde öğrencilere pek çok deneysel ve bilimsel çalışma gerçekleştirme olanağı sunmaktadır.

Öğrencilerimiz eğitim süreleri içerisinde, Erasmus Plus anlaşmamız olan İtalya’da Luigi Vanvitelli Kampanya Üniversitesi ve İspanya’da Escuela de Arte Üniversitesi ile öğrenci değişim programlarına katılabilirler. Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, 2015 yılı itibarıyla Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu’na üyeliği olan Türkiye’deki dört eğitim kurumundan biridir. İç Mimarlık mesleğinin en geniş ve küresel mesleki yapılanması olan Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu’na üyelik, uluslararası platformda temsiliyet ve tanınırlık, uluslararası alanda kalite standardı yakalamak, eğitim programında uluslararası denklik kriterlerine sahip olmak ve ayrıca mezunlara uluslararası iş olanakları sunabilmek gibi kazanımlar sağlamaktadır.

Her akademik yılın sonunda, öğrencilerimizin tasarım stüdyosu projelerinin ve mezuniyet projelerinin sunulduğu yüz yüze ve sanal öğrenci sergilerimiz ile, öğrencilerimizin portfolyolarını zenginleştirmesi ve meslek hayatına atıldıklarında bu kazandıkları deneyimler ile bir adım daha önde olmaları hedeflenmektedir. Ayrıca her yıl, mezunlarımızın ve öğrencilerimizin buluştuğu toplantılar ve seminerler düzenlenmekte, mezunlarımızın iş hayatıyla ilgili deneyimlerini öğrencilerle paylaşmasına olanak sağlanarak mezunlarımızla öğrencilerimiz arasında köprü kurulmaktadır. Bu etkinlikler ile öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş hayatına daha sağlam adımlarla başlamaları ve Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu olarak önceki mezun meslektaşları tarafından desteklenmeleri amaçlanmaktadır. 

Bölümümüz mezunları İç Mimarlık veya Mimarlık ofislerinde ve şantiyelerinde, proje danışmanı, sorumlusu ve uygulayıcısı olarak çalışabilirler. Mezunlarımız özel sektör dışında kamu kurum ve kuruluşlarının farklı birimlerinde, ilgi alanlarına bağlı bölümlerde çalışma olanağına da sahiptir. Akademik alana ilgisi olan mezunlarımız ise Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim Dalı’na bağlı İç Mimarlık Yüksek Lisans ve Tasarım Doktora Programı’na katılmaları ile eğitimlerine devam edebileceği gibi diğer üniversitelerde de akademik kariyer yapabilirler.

Çankaya Üniversitesi’nin eğitim hayatındaki 25. Yılında, İç Mimarlık Bölümü, köklü bir bölüm olarak Uluslararası kurumlarda eğitim alarak alanlarında uzmanlaşmış, deneyimli, akademik olarak seçkin ve güçlü öğretim kadrosunun yürüttüğü kaliteli eğitimi ile Türkiye’deki İç Mimarlık bölümleri arasında önemli bir yerde durmaktadır.

Yaratıcılığın özgürce sunulabileceği bir ortam olan İç Mimarlık Bölümü’müzde, hepinize başarılı bir eğitim hayatı dilerim.