×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Doç. Dr. Papatya Nur DÖKMECİ YÖRÜKOĞLU
Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı Başkanı

Değerli öğrenciler,

Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Yüksek Lisans Programının amacı; Öğrencilerin gerekli tüm bilimsel ve teknolojik altyapı ile donatılmalarını ve üniversite için gerekli akademik personelin yetiştirilmesinin yanı sıra, çeşitli disiplinlerdeki uygulamalarda yer alma becerisi kazanmış ve konusunda uzmanlaşmış, toplumun çeşitli taleplerini değerlendirebilecek ve nitelikli hizmet verebilecek meslek üyelerini yetiştirmektir.  Programda, bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin bilimsel araştırma yoluyla bilgiye ulaşabilmeleri ve bu bilgiyi değerlendirerek, yorumlayarak, yaratıcı ve araştırmacı kimliklerini ortaya çıkarmaları ve uygulama alanlarındaki tecrübeyi kuramsal bilgi ile derinlemesine destekleyebilmeleri için; tasarım ve teori, koruma ve restorasyon, tarih, kentsel iç mekanlar, sosyal-psikolojik ve kültürel etmenler, ekolojik tasarım, mimari akustik, işitsel peyzaj, aydınlatma ve renk, gelişmiş strüktürler, yönetim ve pazarlama gibi konularda eğitim verilmektedir.

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programının öğrencileri; edindikleri uzmanlık alanındaki bilgiyi kullanarak yaşam standardının gelişmesinde öncü rol alma, profesyonel alanda bir işi değerlendirme ve o işe eleştirel bir yaklaşım sağlama, oluşturduğu görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma, İç Mimarlık alanında araştırma yapan meslektaşları ile iletişim kurma ve bu araştırmalara katkıda bulunma becerileri kazanmış olarak mezun olmaktadır.