×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

YARIŞMA ŞARTNAMESI

1.Yarışmanın Konusu

 ‘SPOT: Bus Shelter Design’ Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs yerleşkesinde yer alan mevcut servis durakları için korunaklı otobüs durağı tasarım yarışmasıdır.

2.Yarışmanın Kapsam ve Amacı

 Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Çankaya Üniversitesi kurumsal kimliğine yaraşır, özgün, yenilikçi ve hava koşullarını gözeten korunaklı otobüs durağı tasarımı talebi İç Mimarlık Bölümü tarafından öğrenci tasarım yarışması olarak düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, üretilen tasarımın kullanıcı konforu odaklı, işlevsel kullanıma imkan sağlayan, ergonomik, evrensel tasarım ilkelerine uygun, çevresel faktörleri gözeten, teknolojik donatılara sahip, yer/yön bilgilendirme tasarımı, malzeme, ışık, renk ve doku kararlarını içeren, sürdürülebilir, uygulanabilir ve modüler olması amaçlanmıştır.

3.Yarışmanın Şekli

 Davetli öğrenci yarışmasıdır. İç Mimarlık Bölümü lisans öğrencilerinin 2019 2020 dönemi 3. ve 4. sınıf tasarım derslerindeki başarı durumları ön seçim ölçütü olarak belirlenmiştir. Bu öğrenciler, Bölüm Başkanlığı tarafından yarışmaya davet edilmiştir.

4.Yarışma Katılım Koşulları

 Yarışma Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanlığınca davet mektubu tebliğ edilmiş öğrencilere açıktır. Davetli öğrenciler, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi en fazla 3’er kişilik ekiplerle de katılım sağlayabilirler.

Katılım için gerekenler şunlardır:

 • Kayıt Formu: Tüm ekip üyeleri tarafından doldurulması
 • İç Mimarlık Bölümü resmi internet sitesi üzerinden kayıt yapılması (http://inar.cankaya.edu.tr)

**Not: Rumuz belirterek yarışmaya katılım gerekmektedir. Rumuz altı karakterden (iki rakam dört harf) oluşmalıdır. Bireysel ya da ekip olarak katılım sağlayan öğrencilerin yarışma süresince ve teslimler sırasında belirledikleri rumuzu kullanmaları şarttır.

5.Tasarım Danışman Kurulu

 Yarışmaya katılan öğrenciler, yarışma süreci boyunca aşağıda isimleri bulunan İç Mimarlık Bölümü öğretim üye/elemanlarından tasarımları ile ilgili konularda danışmanlık alabileceklerdir.

Modüler Sistemler Tasarım Detayları/Malzemeleri Yapı ve Malzeme
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Demirbaş Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Kitapcı Prof. Dr. Gülser Çelebi
Öğr. Gör. Güniz Sağocak Öğr. Gör. Dr. Gökçe Atakan Öğr. Gör. Dr. Mine Çelebi Yazıcıoğlu
Öğr. Gör. Serkan Mertyürek   Öğr. Gör. Çetin Tünger
Öğr. Gör. Zeyca Örer Söğüt    

 

6.Tasarım Koşulları

Üretilen tasarımların, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Engelsiz Üniversite kapsamında değerlendirdiği duraklar ile ilgili maddeleri karşılaması gerekmektedir.

Koşullar şöyledir:

 1. Hava şartlarına karşı korunaklı olması
 2. Oturma elemanlarının olması
 3. Gerekli yüzeylerde tutunma barlarının bulunması
 4. Tekerlekli sandalyenin girebileceği boş bir alanın olması
 5. Sesli ve yazılı bilgilendirmenin olması
 6. Durak önü ve arkasında en az 100 cm geçiş alanının bulunması
 7. Saydam yüzeyler için renkli, parlak ve yansıtıcı şeritlerin bulunması gibidir.

Aynı zamanda, yarışma kapsam ve amacında belirtildiği üzere, üretilen tasarımların Çankaya Üniversitesi kurumsal kimliğine yaraşır, özgün ve yenilikçi olması beklenmektedir.

Tasarımların kullanıcı konforu odaklı, işlevsel kullanıma imkan sağlayan, ergonomik, evrensel tasarım ilkelerine uygun, çevresel faktörleri gözeten (akustik, ısıl konfor, hava kalitesi vb. gibi), teknolojik donatılara sahip, yer/yön bilgilendirme yazı ve grafiklerinin tasarımı, malzeme, ışık, renk ve doku kararlarını içeren, sürdürülebilir, uygulanabilir ve özellikle modüler olması tasarımın gereksinimleri arasındadır.

7.Teslim Listesi

 Tasarım açıklaması ve yaklaşımı

1/100 Vaziyet Planı (Kısmi  ve Renlendirilmiş)

1/20 Planlar, 1/20 Kesitler, 1/20 Görünüşler (Renklendirilmiş)

1/5, 1/2, 1/1 Detay Çizimleri

Perspektifler (Renklendirilmiş)

Video (1 dakikalık)

Maliyet Keşfi

8. Değerlendirme Kriterleri

 Tasarımlar, Madde 6’da yer alan tasarım gereksinimleri kapsamında değerlendirilecektir. Aynı zamanda tasarım yaklaşımları, teknik çizim kalitesi, sunumu, üç boyutlu tarifleri, tasarımın niteliksel değerleri ve üretilebilirliği değerlendirme kriterleri arasındadır.

9.Değerlendirme Jüri Üyeleri

 **Jüri üyeleri daha sonra açıklanacaktır.

10.Teslim Bilgileri

İki (2) adet A1 fotoblok pafta

CD

Maliyet Keşif dosyası

Webonline teslimi (CD içeriğindeki tüm bilgiler/veriler yüklenmelidir).

Tasarımlar, iki (2) adet A1 fotoblok pafta olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Paftaların içeriğinde teslim listesinde (Madde 7) yer alan koşulların bulunması gereklidir. Paftaların üzerinde katılımcıların isimleri hiç bir şekilde yer almamalı, sadece sağ üst köşesinde altı (6) karakterden oluşan rumuz ile Çankaya Üniveritesi logosu ve adı bulunmalıdır. Paftalar, kraft kağıdı ile paketlenmiş olarak ve üzerlerinde hiç bir ibare bulunmayacak şekilde imza karşılığı elden teslim edilmelidir.

Paftalara ek olarak, teslimin dijital olarak da yapılması gerekmektedir. CD içerisinde bulunması gerekenler şunlardır.

 1. Paftaların PDF uzantılı halleri
 2. Tüm çizimlerin (AutoCad, Revit, vb. gibi) orijinal halleri
 3. Video
 4. Maliyet Keşfi

CD üzerinde sadece paftalarda belitilen rumuz yazılı olmalı ve bir zarf içerisinde teslim edilmelidir. CD’si olmayan teslimler kabul edilmeyecektir. Ayrıca, Maliyet Keşif bilgileri ayrı bir A4 dosya olarak her bir sayfasında rumuz yazılı olarak teslim edilmelidir.

Teslim Yeri: Mimarlık Fakültesi 1. Kat, Camlı Oda

Teslim Tarihi: 15 Nisan 2020

Teslim Saati: 13.00-15.00

11.Yarışma Takvimi

Davet Çağrısı: 24 – 28 Şubat 2020

Soru-Cevap: 03 Mart 2020 saat: 13.00

Davet Cevap Bildirimi: 04 Mart 2020

Yarışma Başvurusu: 02 – 06 Mart 2020

Teslim: 15 Nisan 2020

Sonuçların İlanı: 27 Nisan 2020

Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 28 Nisan 2020

12.Ödül

Tüm katılımcılara yarışma katılım sertifikası verilecektir. Aynı zamanda, yarışma sonucunda Juri Üyelerinin değerlendirmesi ile Birincilik, İkincilik, ve Üçüncülük ödülleri verilecektir.

Seçilen tasarımlar, Çankaya Üniversitesi tarafından Merkez Kampüs yerleşkesinde uygulanma niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, yarışma katılımcıları, yarışmaya katılmış olmakla tasarımlarının tüm fikri mülkiyet ve telif haklarını Çankaya Üniversitesi’ne devretmeyi kabul etmiş olurlar.

13.Bilgi ve Danışma

Dr. Öğr. Üyesi Saadet Akbay Yenigül akbay@cankaya.edu.tr 284 45 00/ 151
Öğr. Gör. Serkan Mertyürek mertyurek@cankaya.edu.tr 284 45 00/ 229
Öğr. Gör. Zeyca Örer Söğüt zeycaorer@cankaya.edu.tr 284 45 00/ 378
Öğr. Gör. Çetin Tünger cetintunger@cankaya.edu.tr 284 45 00/ 223
Araş. Gör. Gülşah Doğan gdogan@cankaya.edu.tr 284 45 00/ 309

 

Başvuru formunu görüntülemek için tıklayınız.