×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

TMMOB İç Mimarlar Odası’nın her yıl düzenlediği İç Mimarlık Bölümü Öğrencileri Proje Yarışması’nın dördüncüsü olan im2021, bu yıl TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün ev sahipliğinde düzenleniyor. Yarışmaya son katılım tarihi 15 Ekim 2021.

Başvuru linki için tıklayınız.

Yarışmanın Amacı

Bu yarışmanın amacı; İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin projelerini her akademik yıl sonunda bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir iletişim platformu yaratmak; iç mimarlık öğrencilerinin meslek kimliğinin güçlenmesini sağlamak, iç mimarlık öğrencilerinin öğrenim ve meslek hayatları için anlamlı bir hedef oluşturmak ve iç mimarlık lisans eğitimi içinde yer alan projelerin niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Yarışmanın Kapsamı

“im2021 İç Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması”, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencilerinin katılımını amaçlayan, üç aşamalı olarak düzenlenen, lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen stüdyo projelerini değerlendiren bir ulusal proje yarışmasıdır. Yarışma, iç mimarlık öğrencilerinin yarışmanın düzenlendiği akademik yıl içinde yürütülen (2020-2021 akademik yılı) tasarım stüdyolarında ve mobilya/aydınlatma tasarımı derslerinde gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.

Yarışmanın Kategorileri

Yarışma, beş kategoriden oluşmaktadır;

 • Birinci Yıl
 • İkinci Yıl
 • Üçüncü Yıl
 • Dördüncü Yıl
 • Mobilya/Aydınlatma Tasarım

Tüm kategoriler grup projelerinin katılıma açıktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iç mimarlık eğitimi veren ve YÖK tarafından tanınan herhangi bir lisans programında anadal öğrencisi olarak kayıtlı tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışma, ‘Birinci yıl’, ‘İkinci yıl’, ‘Üçüncü yıl’, ‘Dördüncü yıl’ ve ‘Mobilya/Aydınlatma tasarım’ olmak üzere beş kategoriden oluşmaktadır.
 • Yarışmaya, konu ve kapsam sınırlaması olmaksızın, yarışmanın düzenlendiği yıl içerisindeki akademik dönemlerinde, iç mimarlık lisans derecesi veren bir eğitim kurumunun iç mimarlık tasarım stüdyosu ve mobilya/aydınlatma tasarımı dersleri kapsamında gerçekleştirilmiş bir proje ile ilgili kategoride katılım sağlanabilecektir.
 • Öğrenciler her kategoriye grup projeleriyle de katılım sağlayabilmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiyle sınırlıdır.
 • Öğrencilerin yarışmaya birden fazla proje ile katılması mümkündür.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılan projelerin yayım ve basım hakları TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve yarışmayı düzenleyen TMMOB İç Mimarlar Odasına aittir.
 • Yarışmaya katılacak projelerin, başvuru tarihlerinde, belirtilen formata uygun şekilde, dijital olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Katılımcı, teslim formatı ve koşullarını yerine getirerek, projesini istediği gibi sunabilecektir.
 • Proje teslimleri yarışma duyurularında yer alan başvuru linkleri üzerinden yapılabilecektir.
 • Yarışmaya proje göndererek katılan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Proje Teslim Formatı ve Koşulları

 • Proje paftasında öğrencinin ismi, kurum ismi ve kurum logosu, proje yürütücüsünün ismi, vb bilgilere kesinlikle yer verilmemelidir.
 • Yarışmaya katılan projenin sunumu Yatay A0 formatında tek pafta ile yapılmalıdır. Dijital ortamda değerlendirme yapılacağı için tek pafta sınırına uyulması önemlidir.
 • Öğrenciler 1 adet Yatay A0 pafta dışında projeleriyle ilgili herhangi ek bilgi (QR kod, herhangi başka bir ortama bağlantı, vb.) sunmamalıdır.
 • Proje paftaları, 1 adet Yatay A0 olarak 300 dpi çözünürlüğünde “PDF” formatında ve “aynı pafta” 1 adet JPG formatında olacak şekilde iki dosya halinde yüklenmelidir. Pdf paftanın toplam büyüklüğü 20 megabyte’ı kesinlikle geçmemelidir. Proje paftaları dijital olarak teslim edilecektir ve dijital olarak değerlendirilecektir. Projeler, yarışma sonunda dijital sergi düzenlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler belirlenen format ve koşullar içinde kalarak projelerini istedikleri biçimde sunabilirler.
 • Başvuru esnasında her proje için en fazla 300 kelimelik bir proje özeti metni girilmelidir. Metin, başvuru linkine yer alan “Proje Özeti” bölümüne girilecektir.
 • Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır.

Yukarıda bahsi geçen maddelere uyulmaması diskalifiye sebebidir.

Değerlendirme Süreci ve Kriterleri

Yarışma projeleri, dijital ortamda üç aşamalı jüri sistemi ile değerlendirilmektedir. Değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir;

 • Ön Eleme
 • 1. Aşama Jüri Değerlendirmesi
 • 2. Aşama Jüri Değerlendirmesi
 • 3. Aşama Jüri Değerlendirmesi

Ön Eleme: Yarışmanın proje teslim formatı ve koşullarını karşılamayan projeler ön eleme aşamasında elenirler.

1. Aşama Jüri Değerlendirmesi: Bu aşamada her kategoriden 7 jüri üyesi projelerin 2.aşamaya geçmesini KABUL ve RED şeklinde değerlendirirler. Bu değerlendirme sonucunda 2. Aşamaya 7 jüri üyesinden en az 4 üyeden kabul alan projeler oy çokluğu ile belirlenir.

2. Aşama Jüri Değerlendirmesi: Ön eleme aşamasını geçen projeler, 1. Aşama Jüri Değerlendirmesine alınır. Her kategorinin jürisi kendilerine verilen şifre ile sorumlu oldukları alana ait projelere dijital ortamda ulaşarak; bireysel değerlendirmelerini yaparlar. Bu değerlendirme süreçlerini dijital bir form ile tespit ederek; ilgili kategori sekretaryasına bildirirler. Bu değerlendirmede en yüksek puan alan 12 proje 2. Aşama Jüri Değerlendirmesine kalır.

3. Aşama Jüri Değerlendirmesi: 1. Aşama Jüri Değerlendirmesini geçen projeler için kategori sekretaryalarının organize ettiği bir dijital jüri ortamı oluşturulur. Her kategorinin tüm jüri üyeleri, değerlendirme gününde ve saatinde dijital ortamda canlı olarak toplanarak projeleri değerlendirirler.

Projeler, her iki jüri aşamasında da Özgünlük, Yapı, Sunum ve Tasarım Süreci olarak belirlenen 4 temel kritere dayanarak değerlendirilir.

Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi her kategori için oluşturulan kategori jürileri tarafından yapılmaktadır. Her kategori jürisinin çalışma süreçlerinin organizasyonu her kategori için ayrı olarak oluşturulan kategori sekretaryaları tarafından organize edilir.

Teslim edilen projeler, “im” ev sahibi üniversite tarafından ve Düzenleme Komitesinin onayına sunularak belirlenmiş iç mimarlık bölümlerinin öğretim elemanlarının ağırlıkta olduğu, iç mimarlık alanına önemli katkı sağlamış olan meslek profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilmektedir.

Projelerin değerlendirmesi, yarışma şartnamesinde yer alan “yarışma amaçları” ve “değerlendirme kriterleri” göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yarışma değerlendirmesi ve sonuçları kategori jürilerinin kararı ile kategori sekretaryaları tarafından kayıt altına alınır. Yarışmanın sonuçları, dijital ortamda gerçekleşecek bir kolokyum ve dijital sergi ile kamuoyuna sunulur.

Ödüller ve Yayın

“İM İç Mimarlık Öğrencileri Projeleri” yarışmasında her kategori için üç adet “Başarı Ödülü” ve üç adet “Mansiyon Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika, “Başarı Ödülü” ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir. Ödül alan tüm projelere, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve TMMOB İç Mimarlar Odası tarafından yayımlanacak dijital yarışma kitabında yer verilecek ve düzenlenecek bir dijital sergi ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kimliklerin Gizliliği

Yarışmada yapılacak tüm kayıtlar ve kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır. Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır. Yarışma sonuna kadar tüm katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulur.

Yarışma Takvimi

 • Yarışma İlanı: 28 Temmuz 2021
 • Soru – Cevap Dönemi: 09 Ağustos- 20 Eylül 2021
 • Projelerin dijital teslimi için son tarih: 15 Ekim 2021
 • Projelerin Ön eleme değerlendirmesi: 5 Kasım 2021
 • 1. Jüri Değerlendirmesi: 12 Kasım 2021
 • 2. Jüri Değerlendirmesi: 19 Kasım 2021
 • 3. Jüri Değerlendirmesi: 3 Aralık 2021
 • Ödül Töreni, Dijital Sergi ve Kolokyum: 17 Aralık 2021

Ödüller “im2021” yarışmasında her kategori için üçer adet “Başarı Ödülü” ve üçer adet “Mansiyon Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika, “Başarı Ödülü” ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir. Ödül alan tüm projeler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve TMMOB İç Mimarlar Odası tarafından yayımlanacak dijital yarışma kitabında yer alacaktır.

Her kategori için verilecek olan başarı ödülleri:

 • Birincilik ödülü – 2.500 TL
 • İkincilik ödülü – 2.000 TL
 • Üçüncülük ödülü – 1.500 TL
 • Mansiyon ödülü (3 Adet) – 750 TL

Jüri Üyeleri

Birinci Yıl Kategorisi
Doç. Dr. Saadet Aytıs – MSGSÜ
Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav – Yaşar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Elmas – FSMVÜ
Dr. Öğr. Üyesi Mesut Çelik – Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Güliz Taşdemir – Başkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Barış Yakın – TED Üniversitesi
Öğr. Gör. Abdullah Alkan – Selçuk Üniversitesi

İkinci Yıl Kategorisi
Prof. Dr. Banu Manav – Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Nur Ayalp – TED Üniversitesi
Prof.Dr. Serhat Yenice – Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Doç.Dr. Erkan Aydıntan – Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Şerife Ebru Okuyucu – Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sezgin – MEF Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Saadet Akbay Yenigül – Çankaya Üniversitesi

Üçüncü Yıl Kategorisi

Prof. Dr. Buğru Han Burak Kaptan – Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş – Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Sezin Tanrıöver – Bahçeşehir Üniversitesi
Doç. Dr. Elif Güneş – Atılım Üniversitesi
Doç. Dr. Rabia Köse Doğan – Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül Bilge Özdamar – Başkent Üniversitesi
Öğr. Gör. Renda Helin Çilalioğlu Çizer – Renda Helin Design, İç mimar

Dördüncü Yıl Kategorisi
Prof. Dr. Nur Tayyibe Çağlar – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı – Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Bilge Sayıl Onaran – Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Özgen Osman Demirbaş – İzmir Ekonomi Üniversitesi
Doç. Dr. Umut Şumnu – Başkent Üniversitesi
Engin Öncüoğlu – Öncüoğlu Mimarlık, İç Mimar, Eğitimci
Turan Ayçiçek – İÇMO

Mobilya ve Aydınlatma Kategorisi

Prof. Dr. Deniz Hasırcı – İzmir Ekonomi Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Demirarslan – Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Gülçin Cankız Elibol – Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kurt Orkun Aktaş – Kırıkkale Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Murat Özdamar – Bilkent Üniversitesi
Öğr. Gör. Selim Sertel Öztürk – Başkent Üniversitesi
Hasan Burak Akyıldız – Hasan Burak Akyıldız İç Mimarlık